Privacy-verklaring


Xmarket, waar st-pan-european.nl een onderdeel van is, zal behoorlijk en zorgvuldig en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De door u verstrekte gegevens zullen door ons alleen in een intern systeem gebruikt worden, voor de uitvoering van de bestelling en nog zo lang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de bestelling.

U kunt ten alle tijden schriftelijk verzoeken de geregistreerde gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor dient u een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Wij zullen binnen 1 werkdag na ontvangst van een verzoek, een afspraak maken voor het inzien van de gegevens of de gegevens wijzigen of uit het systeem verwijderen.

De door u verstrekte gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of gebruikt worden voor mailing van aanbiedingen of acties.